Column: wie wil ombudsman worden?

Roermond Dichtbij:

REGIO  |   18 juni 2014   |   1  |   Door Hay Hutjens

ROERMOND – De afgelopen weken was veel te doen rondom de benoeming van een nieuwe ombudsman. De beoogde kandidaat Guido van Woerkom kwam onder vuur te liggen besloot zich uiteindelijk voor deze eervolle functie terug te trekken. De Kamercommissie onder leiding van D’66 Kamerlid Magda Berndsen, voormalig politiefunctionaris en burgemeester, werd broddelwerk verweten.

Nadat Van Woerkom zich heeft teruggetrokken werd de NOS een lijst met namen van sollicitanten toegespeeld. Inmiddels heeft de NOS die ook gepubliceerd. Rondom de selectie en voordracht van de nieuwe ombudsman ging van alles mis. Eerst een opmerkelijke procedure waarbij de Kamer verdeeld bleek en nu is er ook nog mogelijk sprake van schending van het ambtsgeheim: de namen van de sollicitanten liggen op straat.

De hamvraag die nu aan de orde is wat gaat het OM doen. – Gaat men over tot opsporing en vervolging? – Worden Berndsen en haar collegae gehoord? – Valt men intimiderend en met grootst mogelijke mankracht haar woning binnen? – Worden de burelen van het ministerie leeggehaald, wordt onderzoek gedaan bij het kantoor van de nationale ombudsman? Met de casus Roermond in het achterhoofd zou je dat wel verwachten.
Sterker nog op grond van het principe gelijke monniken gelijke kappen is niets doen uit den boze. Maar waarschijnlijk laat men een en ander op z’n beloop en gebeurt er helemaal niks. Zo gaat dat, wanneer zich iets te dicht bij de Haagse haard afspeelt gebeurt er niets. Eerder zagen we al dat Ruud Lubbers de dans ontsprong wegens schending van het ambtsgeheim ondanks keihard bewijs. De Rijksrecherche heeft het kennelijk te druk met andere zaken. Welke zaken behoeven geen nader betoog. Ze zijn bekend en spelen zich buiten het schootsveld van Den Haag af. In de Hofstad gelden andere regels dan in de provincie zo blijkt. Onbegrijpelijk maar o zo waar, het Haagse lekken zou een mooie eerste casus zijn voor de toekomstige ombudsman. Voor wie er zin aan heeft, de functie is vacant….

Speak Your Mind

*