Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van Roermond heeft bij gelegenheid van haar 5-jarig bestaan een onderzoek laten verrichten naar haar eigen positie en functioneren. De Trompetter plaatste over dit onderwerp een persbericht in haar uitgave op 3.12.2010: In mijn bericht op 9 juni 2010 heb ik uitgelegd wat een Rekenkamercommissie is. (klik op Rekenkamercommissie in het kader linksonder […]

De rekenkamercommissie (RKC)

Gisteravond mijn eerste vergadering gehad van de Rekenkamercommissie Roermond. De commissie bestaat uit 3 interne leden (raadsleden van de Gemeente Roermond) en 3 externe leden aangevuld met een lid van de griffie van de Gemeente Roermond. Op grond van de bepalingen in de Gemeentewet is elke gemeente verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. […]