AAS en WikiLeaks

Van de 900 pagina’s die onlangs zijn gepubliceerd door WikiLeaks blijken 18 pagina’s betrekking te hebben op het AAS, of zoals de Engelse vertaling leert: Old adjudant sindicat. Deze pagina’s zijn in handen gekomen van AAD-adjudant Rob S die deze als volgt neerzet: AAS een zeer invloedrijke club met leden uit het bedrijfsleven, politiek en […]

LVR: verkiezingsuitslag en nu…?

Afgelopen woensdag hebben we met zijn allen een geweldig resultaat gehad met 10 zetels en 7.112 stemmen. Geweldig! Allen bedankt voor jullie steun! Vandaag is de eerste coalitiebespreking geweest, traditiegetrouw door ons als grootste partij. Veel andere partijen hadden reeds vooraf aangekondigd niet met ons in zee te willen. Toch hadden wij vandaag de beste bedoelingen […]

LVR: Oog voor natuur en milieu

Oog voor een natuur- en milieubewuste gemeente Onze navolgende generaties verdienen het een gezond leefmilieu van ons te erven. De inzet van de gemeente wordt vooral in de eigen woonomgeving ervaren. De LVR gaat zich inzetten voor de participatie van bewoners in goed wijkbeheer. Doel is ook ‘verrommering’ van wijken tegen te gaan. De LVR […]

LVR: Oog voor dienstverlening en communicatie

Oog voor een klantgerichte en gastvrije gemeente Het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente is sinds 2012 operationeel. De insteek is om middels een loketfunctie optimale dienstverlening voor de inwoner en het bedrijfsleven tot stand te brengen. De eerste aanzetten hiertoe stemmen tot tevredenheid, maar er dienen nog veel verbeterslagen te worden gemaakt. De […]

LVR: Oog voor sport en cultuur

Oog voor sport, cultuur en accommodaties De LVR behandelt cultuur en educatie als belangrijke stromen. Podiumkunsten kunnen zich gezamenlijk profileren door programma’s, projecten en festivals. Het standpunt van de LVR is dan ook dat het Cultuureiland ECI zowel vanuit cultureel-educatief oogpunt als vanuit toeristisch/economisch perspectief een rol speelt. Met het Cultuureiland en het toekomstige plan […]

Win een lunch!!

WIN EEN LUNCH!!!!!In Roermond staan 3-hoeksborden in het kader van de GR-verkiezingen . Op een aantal staat mijn afbeelding zoals bijgevoegd.Degene die mijn poster mooi, origineel, positief, kleurrijk…., bewerkt wint een lunch die we deze maand gaan genieten in een Roermonds etablissement. Procedure: bewerk mijn poster, maak een foto (liefst een Selfie) en stuur deze […]

LVR: Oog voor mobiliteit

Oog voor een goed bereikbare gemeente Na het gereedkomen van de reconstructie van de Singelring en de grootschalige werkzaamheden aan de N280 wordt voor weggebruikers een duidelijke routestructuur opgebouwd. Al vanaf de N280 buiten Roermond moet duidelijk zijn dat de Singelring voor bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer is. Doorgaand verkeer moet uitsluitend via de […]

Waarom snap ik dit niet…

De Liberale Volkspartij in Roermond helpt de stad niet vooruit. Dat zegt CDA Tweede Kamerlid Sybrand Buma vrijdagavond in L1LT. Buma noemt het ook treurig dat in een stad als Roermond stemmen worden geronseld. Hij zegt dat de stad juist toe is aan economische stabiliteit en kan dit soort negatieve zaken vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen […]

LVR: Oog voor wijken en kernen

Oog voor wonen en leven in wijken en kernen In een wijk waar de noodzakelijke voorzieningen zich op korte afstand bevinden is het prettig wonen. De LVR vindt dat kritisch gekeken moet worden naar de spreiding van voorzieningen als scholen, huisartsenpraktijken, GGD en winkels. De sociale samenhang in een wijk neemt toe als de wijkpartners […]

LVR: Oog voor onderwijs

Oog voor kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente De LVR blijft zich inzetten voor kwaliteit in het onderwijs, als een van de hoofdpijlers van onze samenleving. Daarnaast staan we voor toegankelijkheid door voor voldoende voorzieningen in de wijk te zorgen. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben het moeilijk en dreigen uit de wijk te verdwijnen. Door beide […]