AAS en WikiLeaks

Van de 900 pagina’s die onlangs zijn gepubliceerd door WikiLeaks blijken 18 pagina’s betrekking te hebben op het AAS, of zoals de Engelse vertaling leert: Old adjudant sindicat. Deze pagina’s zijn in handen gekomen van AAD-adjudant Rob S die deze als volgt neerzet:IMG_0629

AAS

een zeer invloedrijke club met leden uit het bedrijfsleven, politiek en wetenschap, die opereert als een netwerkorganisatie. Ontstaan doordat leden zich ooit een keer dienstbaar hebben opgesteld, puur voortvloeiende uit de beweegreden om vast te stellen hoe een dergelijk dienstbaarheid te ervaren.

Leden hebben beslissingsbevoegde posities in diverse invloedrijke organisaties, waaronder bankwezen, overheid, onderwijs en cultuur. Strategie en visie worden met elkaar besproken, waarbij afstemming plaatsvindt om eigen gewin mogelijk te maken. Organisatie wordt gefinancierd via giften van bedrijven en particulieren.

Opvallend detail: het blijkt de enige organisatie te zijn die geld verdient aan de kredietcrisis.IMG_0672

Critici verwijten het AAS dat ze buiten de democratie om besluiten neemt, wat op den duur zou kunnen uitmonden in een globale dictatuur geleid door de “Hel Kern”, de zogenaamde nieuwe wereldorde.

Communicatie naar buiten is beperkt tot enkele publicaties over cultuur en in de openbaarheid via het naar buiten treden net trommels, hetgeen blijkt te dienen als dekmantel van de overige AAS-activiteiten.

 HEL KERN

Hardcore & Meun: beslissingsorgaan van het AAS, die volledig wordt afgeschermd door de leden van het AAS. Houder van het vetorecht in Roermond, en brein achter het in geode banen leiden van de smaneleving in de directe en indirecte omgeving.

Er blijkt eIMG_0653en speciale aandacht te zijn voor Moefti/Imam: de iman van het AAS is “hard nut to crach”. Hij blijkt degene te zijn die leiding geeft aan het integratieproces door intimiderend sturing te geven aan de acceptatie van nieuwe Nederlanders. Als voorbeeld wordt het drinken van kamelenpis genoemd (“urine of a camel”).

Slechts enkele keren per jaar is de club in volle omvang bij elkaar. Gezien de extreme geslotenheid van deze bijeenkomsten en de oplettendheid van de leden om deze geslotenheid te waarborgen, is strategische diplomatie niet haalbaar.

 

Speak Your Mind

*