Jublileumconcert Stadsbeiaard Roermond

Prachtige dag, zonovergoten en tijd voor een wandeling van huis naar de Markt in Roermond waar om 15.00uur een concert start op de Stadsbeiaard, een bijzonder concert: een beiaard in combinatiemet andere muziekstijlen in Roaming Bells op de reizende Beiaard van Petr Manousek uit Praag. Ik had er geen flauw idee van wat ik kon […]

Buurtvereniging Laurentiusput Neel

Als bewoner van Maasniel ben ik lid van de buurtvereniging Stichting Laurentiusput en inmiddels in het bestuur gestapt met de bedoeling te helpen bij het organiseren van activiteiten die de sociale samenhang in deze buurt bevorderen en daarnaast het onderhouden van de contacten met de gemeente namens de buurt om de betrokkenheid van de buurt […]

schriftelijke vragen art.43 RvO m.b.t. tijdelijke op- en afrit N280

Betreft: schriftelijke vragen art.43  RvO  m.b.t.tijdelijke op- en afrit N280 Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W. Inleiding: Naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger dd 13 juli betreffende de tijdelijke op- en afrit N280 bereiken ons […]

Reactie op artikel DDL over sollicitatie Burgemeester Donders:

Het redactioneel hoofdcommentaar in de Limburger naar aanleiding van de mislukte sollicitatie van burgemeester Donders van Roermond toont weer eens onverbloemd aan, dat deze krant een gruwelijke hekel heeft aan de LVR. De mislukte sollicitatie van burgemeester Donders en de motivatie daarvoor wordt volledig op het conto van LVR geschreven. Men suggereert dat Donders door […]

Reünie ABN-Bank Roermond: een feest van herkenning!

Gisteravond was het dan zover, de vele moeite en inspanningen van enkele initiatiefnemers ten beste werd was na een voorbereiding van jaren het moment aangebroken: een reünie van oud ABN-ners uit Roermond, samen met de bijkantoren ABN-Maasniel, ABN Maasbracht en ABN-Echt. Circa 80 aanmeldingen! Waar nu het Stadsarchief is gevestigd, zetelde ooit de Bank Schmasen […]

Ave Caesar, morituri te salutant.

Column Haykirdo Ave Caesar, morituri te salutant. Gegroet Keizer, zij die sterven gaan groeten u. Een toepasselijk Romeins citaat voor de preasus van de VVD. Henry Keizer, selfmade miljonair, groot geworden dankzij de dood van anderen ligt onder vuur. Brandde zijn vingers aan een meer dan lucratieve crematorium deal. De facultatieve waarde van de preasus […]

art.43 vragen

Artikel 43-vragen zijn vragen die raadsleden aan het college stellen en waarvan een antwoord binnen 6 weken na indiening dient te zijn gegeven, worden meestal ingediend als de antwoorden op mondelinge en/of schriftelijke vragen naar de mening van een of meerder raadsleden niet of onvoldoende blijken te zijn. In de huidige raadsperiode heb ik namens […]

aardbeving april 1992, een herinnering….

De aardbeving bij Roermond op 13 april 1992 om 03.20 uur ’s nachts was de sterkste aardbeving die ooit in Nederland is waargenomen (met epicentrum in Nederland) en een van de grootste bekende aardbevingen in de geschiedenis van Noordwest-Europa. Zeker zijn zwaardere aardbevingen, zoals die van Verviers in 1692, maar met epicentrum buiten de huidige […]

Sterkte…

Mijn vrouw wees me op een artikel die ze had gelezen in de Libelle van afgelopen week, van glimlach tot schaterlach en herkenbaar…. Mijn kleinkinderen zijn niet zo…;-))                                

Groot Remunjs Mèsdeender Treffe…..

Het jaarlijks terugkerende Kuukskesmaondaag in de Tramhalte te Roermond op Vastelaovesmaondaag (Carnavalsmaandag) begint steevast om 11.11 uur. Vanaf 9 uur druppelen de zojuist ontnuchterende carnavalisten het etablissement aan het Stationsplein binnen en bestellen hun eerste glas met een verwijzing naar de dokter die het advies had meegegeven dat je een kater het beste kunt verdrijven […]