schriftelijke vragen art.43 RvO m.b.t. tijdelijke op- en afrit N280

Betreft: schriftelijke vragen art.43  RvO  m.b.t.tijdelijke op- en afrit N280 Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W. Inleiding: Naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger dd 13 juli betreffende de tijdelijke op- en afrit N280 bereiken ons […]

art.43 vragen

Artikel 43-vragen zijn vragen die raadsleden aan het college stellen en waarvan een antwoord binnen 6 weken na indiening dient te zijn gegeven, worden meestal ingediend als de antwoorden op mondelinge en/of schriftelijke vragen naar de mening van een of meerder raadsleden niet of onvoldoende blijken te zijn. In de huidige raadsperiode heb ik namens […]

Van dit soort verschillen word je niet goed wijs……

Zojuist lees ik in de Telegraaf: DEN HAAG – Een minister die een ambassadeurswoning gebruikt voor een privé-feestje, mag dat? Die vraag waart door de Haagse wandelgangen nu minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) zijn verlovingsfeestje blijkt te hebben gevierd op de zeer chique residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs. Volgens de minister […]

Het falen van een burgemeester.

Column Haykirdo Het falen van een burgemeester. Zaterdag jl was ‘De dag van de democratie’ en niet geheel toevallig publiceert dagblad De Limburger op deze dag een interview met burgemeester Rianne Donders van Roermond. Donders uit zich in dat vraaggesprek over wat men inmiddels de affaire Van Rey noemt. Donders schuift niet onder stoelen of […]

De journalistiek en Jos van Rey: tijd voor zelfreflectie?

op 29 juli 2016 door Folkert Jensma Onlangs legde de rechter de Limburgse politicus Jos van Rey een vrije milde straf op. Wat betekent dit eigenlijk voor de media die uitpakten over Van Reys vermeende misstappen, vraagt Folkert Jensma zich af. Moeten die zich nu achter de oren krabben? Strafzaken worden doorgaans verslagen als tenniswedstrijden […]

Rijkswaterstaat en tunnels…..een drama!

De LVR-fractie heeft al vele malen aandacht gevraagd en vragen gesteld over de onkunde van Rijkswaterstaat me betrekking tot het storingsvrij houden van de beide tunnels op de A73. De LVR-fractie heeft sinds vrijdag jl. nog meer de indruk gekregen dat Rijkswaterstaat alle niet geplande tunnelsluitingen bagatelliseert en absoluut de gevolgen van de sluitingen onderschat. Ook […]

Interview RTV Roermond over daling Gemeente Roermond economische ladder

Marjanne Wassink van RTV Roermond interviewde mij voor het programma Villa Politica over de publicatie in Elsevier “Toplocaties 2016″ in Nederland en de opvallende daling van Roermond van plaats 8 naar plaats 17. Een en ander naar aanleiding van Art43-vragen gericht aan het college van B&W te Roermond.  

art43-vragen over Toplocaties in Nederland

Elsevier doet jaarlijks een onderzoek naar Toplocaties in 2016, welke gemeenten leverden de beste economisch prestaties en waar ging het minder in 2015. De vraag die centraal staat in dat onderzoek luidt: hoe staan in Nederland de lokale ne regionale economieën ervoor. Door prestaties af te zetten tegen het aantal inwoners, wordt zichtbaar hoe de […]

Maar wie beter weet, die weet dat hij onzin verkoopt….. #Plasterk

Morgen is het dan zover, Ronald Plasterk onze minister van BZK mag voor de Rechtbank in Rotterdam tekst en uitleg geven over zijn tweet dat klankborden niet de normaalste zaak van de wereld is bij burgemeestersbenoemingen. Plasterk voelde zich geroepen zich in de zaak Van Rey te mengen door een oordeel over diens handelen te […]

De zaak Jos van Rey is de moeite niet waard

In Vastgoedjournaal.nl lees ik het volgende artikel: Al weken schrijven de media hele kolommen vol over de grote zaak tussen Jos van Rey en Piet van Pol. Wat leert deze zaak ons over vriendschappen tussen politici en vastgoedmensen en wanneer wordt er een grens overschreden? De zaak spant erom of bewezen kan worden of ontwikkelaar Piet […]