schriftelijke vragen art.43 RvO m.b.t. tijdelijke op- en afrit N280

Betreft: schriftelijke vragen art.43  RvO  m.b.t.tijdelijke op- en afrit N280 Wij verzoeken u deze brief met schriftelijke vragen op basis van het art. 43 RvO door te leiden naar het college van B&W. Inleiding: Naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger dd 13 juli betreffende de tijdelijke op- en afrit N280 bereiken ons […]

art43-vragen over Toplocaties in Nederland

Elsevier doet jaarlijks een onderzoek naar Toplocaties in 2016, welke gemeenten leverden de beste economisch prestaties en waar ging het minder in 2015. De vraag die centraal staat in dat onderzoek luidt: hoe staan in Nederland de lokale ne regionale economieën ervoor. Door prestaties af te zetten tegen het aantal inwoners, wordt zichtbaar hoe de […]

Art. 43-vragen inzake Solar

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 2 februari 2016 Geacht College, 25 januari jl. is de evaluatie van het SOLAR festival 2015 aan de orde geweest in de commissie Bestuur en Middelen. De evaluatie was positief evenals de woordvoering van de verschillende partijen in de commissie. Het schepte […]

Art. 43-vragen werkgelegenheid

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 29 januari 2016 Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, werkgelegenheid in Roermond Geachte griffier, Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W. Zoals u bekend is het een van […]

Art. 43-vragen Long Stay Hotel

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Regelement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande een aanvraag voor een omgevingsvergunning tot het realiseren van een z.g. long stay hotel in het voormalige belastingkantoor aan de Kapellerpoort 1. Roermond, 17 januari 2016. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u […]