Art. 43-vragen inzake Solar

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX RoermondSolar

Roermond, 2 februari 2016

Geacht College,

25 januari jl. is de evaluatie van het SOLAR festival 2015 aan de orde geweest in de commissie Bestuur en Middelen.

De evaluatie was positief evenals de woordvoering van de verschillende partijen in de commissie.

Het schepte onze verbazing dat Dagblad de Limburger op 26 januari jl. bericht dat 25 van de 28 omwonenden heeft besloten om alsnog naar de rechter te stappen.

Terugluisteren van de band van de commissievergadering leert ons dat de portefeuillehouder zei: ‘’dat zij misschien toch gaan proberen een bodemprocedure te starten’’ en dit betrof enkele omwonenden.
Deze nieuwe ontwikkeling brengt ons tot de volgende vragen:

 • Was de portefeuillehouder tijdens commissievergadering van 25 januari jl. op de hoogte van deze beslissing van de omwonenden?
  Zo ja, waarom heeft de portefeuillehouder deze informatie niet met de raad gedeeld?
  Zo nee, wanneer is de portefeuillehouder op de hoogte gesteld over deze nieuwe ontwikkeling?
 • Wat vindt de portefeuillehouder van deze stap naar de rechter van de omwonenden?
 • Heeft de gemeente al contact gezocht met deze omwonenden?
  Zo ja, wat was de uitkomst hiervan?
  Zo nee, waarom niet? Gaat dit nog wel gebeuren?

Terugkomend op de evaluatie, deze was positief. Nu blijkt de vraag die in de commissie al is gesteld van een nog wezenlijker belang te zijn, dus nogmaals:

 • Hoeveel omwonenden hebben meegewerkt aan de evaluatie?
 • Hoeveel omwonenden van de 28 bezwaarmakers waren dit?

Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Jos van Rey
Bert Achten
Mohamed Derkaoui
Ben Peters
Kadri Sogukcesme
Dirk Franssen
Hay Hutjens

Speak Your Mind

*