art.43 vragen

Artikel 43-vragen zijn vragen die raadsleden aan het college stellen en waarvan een antwoord binnen 6 weken na indiening dient te zijn gegeven, worden meestal ingediend als de antwoorden op mondelinge en/of schriftelijke vragen naar de mening van een of meerder raadsleden niet of onvoldoende blijken te zijn. In de huidige raadsperiode heb ik namens […]

art43-vragen over Toplocaties in Nederland

Elsevier doet jaarlijks een onderzoek naar Toplocaties in 2016, welke gemeenten leverden de beste economisch prestaties en waar ging het minder in 2015. De vraag die centraal staat in dat onderzoek luidt: hoe staan in Nederland de lokale ne regionale economieën ervoor. Door prestaties af te zetten tegen het aantal inwoners, wordt zichtbaar hoe de […]

Art. 43-vragen inzake Solar

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 2 februari 2016 Geacht College, 25 januari jl. is de evaluatie van het SOLAR festival 2015 aan de orde geweest in de commissie Bestuur en Middelen. De evaluatie was positief evenals de woordvoering van de verschillende partijen in de commissie. Het schepte […]

Art. 43-vragen werkgelegenheid

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 29 januari 2016 Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, werkgelegenheid in Roermond Geachte griffier, Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W. Zoals u bekend is het een van […]

art. 43-vragen over Werkgelegenheid in Roermond

Uit Roermond Dichtbij 29.1.2016: ROERMOND – Wat doet Roermond om werkgelegenheid te behouden? Dat is althans een vraag die de LVR vandaag stelt aan het college van burgemeester en wethouders. De LVR maakt zich zorgen over het feit dat de Zuid-Limburgse gemeenten samen optrekken om de werkgelegenheid daar te behouden, zoals onlangs nog bleek in […]

Art. 43-vragen Long Stay Hotel

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Regelement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande een aanvraag voor een omgevingsvergunning tot het realiseren van een z.g. long stay hotel in het voormalige belastingkantoor aan de Kapellerpoort 1. Roermond, 17 januari 2016. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u […]