art. 43-vragen over Werkgelegenheid in Roermond

Uit Roermond Dichtbij 29.1.2016:

ROERMOND – Wat doet Roermond om werkgelegenheid te behouden? Dat is althans een vraag die de LVR vandaag stelt aan het college van burgemeester en wethouders. De LVR maakt zich zorgen over het feit dat de Zuid-Limburgse gemeenten samen optrekken om de werkgelegenheid daar te behouden, zoals onlangs nog bleek in de affaire rond de rechtbanken. Roermond kan fluiten naar de centrale positie van die rechtbank, die eerst gloorde aan de horizon, maar door de actie van Zuid-Limburg aan Maastricht toeviel. Roermond had dus het nakijken, en de LVR vraagt zich af of de gemeente dat aan zichzelf te wijten heeft.Rechtbank

Eerder vertrok de Belastingdienst al uit Roermond, nu dreigt hetzelfde te gebeuren met de de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen BsGW in Roermond. Ook het UWV Call Centre ontvalt Roermond. ,,Waar wij hebben kunnen lezen dat de Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk optrekken in hun steun voor Sittard-Geleen, vraagt de LVR zich af welke actie gezamenlijk worden ondernomen in Limburg-Noord om de werkgelegenheid te behouden c.q. uit te breiden in deze regio’’, schrijven de raadsleden Hay Hutjens en Dirk Franssen in vragen aan B&W. ,,In het coalitie akkoord staat dat er bestuurlijk en ambtelijk permanent aandacht gegeven en inspanningen gedaan worden m.b.t. werkgelegenheid, vestiging van overheidsdiensten etc. Behoudens de inspanning van de burgemeester m.b.t. vestiging van de  Rechtbank, horen en zien wij echter niets en vernemen ook niets uit de informele circuits.’’

De vragenstellers vrezen dat er nog meer lijken uit de kast gaan vallen. ,,Zijn er bij u nog meer overheidsinstanties/semi-overheidsinstanties gezeteld in Roermond bekend die op het punt staan te gaan vertrekken?’’, vragen ze aan het college. En ze willen weten wat Roermond doet op het gebied van lobbyen om te voorkomen dat banen verdwijnen, en ervoor te zorgen dat er nieuwe banen bij komen.

RWS

Nieuw is volgens hen dat Rijkswaterstaat (RWS) dat nu nog een van beide Zuid-Nederlandse hoofdkantoren heeft aan de Avenue Ceramique in Maastricht, naar Roermond zou komen. Ze vragen zich af waarom het college dit niet gewoon meedeelt aan de raad. En in het verlengde hiervan willen Franssen en Hutjens weten of nog meer overheidsinstanties/semi-overheidsinstanties op het punt staan te verhuizen naar Roermond.

Navraag bij Rijkswaterstaat in Maastricht leverde overigens een iets ander beeld op. Volgens een woordvoerster klopt het dat het regiokantoor van RWS verhuist van het huidige onderkomen in de Moutfabriek naar een pand aan de Slachthuisstraat. Maar het hoofdkantoor in Maastricht zou zeker niet verhuizen, aldus de woordvoerster.

Van LVR-zijde valt echter te beluisteren dat er wel degelijk sprake is van een aanstaande verhuizing vanuit Maastricht naar Roermond. Ook al wil RWS dat nu nog niet bevestigen.

Foto Henri Haenen

Speak Your Mind

*