art.43 vragen

Artikel 43-vragen zijn vragen die raadsleden aan het college stellen en waarvan een antwoord binnen 6 weken na indiening dient te zijn gegeven, worden meestal ingediend als de antwoorden op mondelinge en/of schriftelijke vragen naar de mening van een of meerder raadsleden niet of onvoldoende blijken te zijn.

In de huidige raadsperiode heb ik namens de LVR (en voorheen via de VVD tot aan de afsplitsing met de LVR) 85 art-43 vragen gesteld soms wel, soms niet ingediend met collega partijen cq raadsleden.

Een opsomming:

2012:  6 (mede) ingediende artikel 43-vragen:

 • 2012.09 VVD natuurbegraafplaats
 • 2012.13 VVD-BBR uit de school klappen
 • 2012.14 VVD Maasbrug
 • 2012.15 VVD tunnelafsluitingen A73
 • 2012.21 Bezuinigingen Venlo
 • 2012.45 VVD Donderberg

2013: 17 (mede) ingediende artikel 43-vragen

 • 2013.04 VVD portefeuilleverdeling college
 • 2013.19 VVD Serious Request
 • 2013.20 VVD Sluiting UWV Callcenter
 • 2013.23 VVD toegankelijkheid Brugstraat voor hulpdiensten
 • 2013.34 VVD middelen bevrijdingsfestival
 • 2013.44 VVD bezuinigingen VVV in relatie tot huisvesting VVV Citymanagement BIZ en winkelstraatmanager
 • 2013.45 vvd bel.dienst_1
 • 2013.53 vvd huisvesting bel.dien_1
 • 2013.56 VVDinzake Belastingdienst
 • 2013.57 VVD vragen (vervolg) Belastingdienst
 • 2013.58 VVD vragen pensioenfondsenhuizenmarkt
 • 2013.63 VVD biologische vaders bijstandsuitkering kind
 • 2013.85 LVR Roermond dupe fraude
 • 2013.90 LVR RTV Roermond
 • 2013.96 LVR Decentralisatie
 • 2013.97 LVR WOZ-waardebepaling
 • 2013.108 LVR SWAR

2014: 12 (mede) ingediende artikel 43-vragen

 • 2014.01 LVR ECI – Beesel
 • 2014.02 LVR problemen parkeren binnenstad
 • 2014.12 LVR Nieuwe Borg
 • 2014.16 LVR Begijnhofstraat 14
 • 2014.19 LVR Voetbalaccommodaties
 • 2014.25 LVR verlichting fietspad
 • 2014.30 LVR rioolheffing garageboxen
 • 2014.40 LVR Attero
 • 2014.42 LVR Markt tijdens Kermis
 • 2014.59 LVR Onderhoud Roermond
 • 2014.67 LVR  Declathon
 • 2014.71 LVR Verlichting fietspad N271

2015:  7 (mede) ingediende artikel 43-vragen

 • 2015.05 LVR Autobranden
 • 2015.06 LVR Winterbreak
 • 2015.29 LVR Tunnelsluitingen A73
 • 2015.33 LVR Armoede scholen
 • 2015.34 LVR geveltuinen
 • 2015.38 LVR Privacy
 • 2015.42 LVR RvO nav raadsvergadering 20-7 over Solar

2016: 14 (mede) ingediende artikel 43-vragen

 • 2016.71 LVR Uitspraak rechtbank inzake geen leges overjarig bestemmingsplan.pdf
 • 2016.70 LVR – supermarkten
 • 2016.69 LVR RvO m.b.t. OPET (1)
 • 2016.67 LVR winkeltijden
 • 2016.63 LVR Maasplassen
 • 2016.56 LVR geheime overleggen vastgoed eigenaren
 • 2016.42 LVR overeenkomst McArthurGlen en Roermondse bedrijven
 • 2016.33 LVR – Tunnels
 • 2016.29 LVR toplocaties
 • 2016.15 LVR Solar
 • 2016.14 LVR Wethouder EZ
 • 2016.13 LVR Werkgelegenheid
 • 2016.11 LVR ECI
 • 2016.05 LVR Long stay hotel

2017:  6 (mede) ingediende artikel 43-vragen

 • 2017.09 LVR zebra Minderbroederssingel
 • 2017.13 LVR Interview Wethouder EZ
 • 2017.08 LVR Kunstwerk Roermond
 • 2017.05 LVR tunnelsluitingen
 • 2017.04 LVR vervolgvragen n.a.v. winkeltijdenverordening
 • 2017.16 LVR aanvullende vragen zebra Minderbroederssingel

Speak Your Mind

*