art43-vragen over Toplocaties in Nederland

Elsevier doet jaarlijks een onderzoek naar Toplocaties in 2016, welke gemeenten leverden de beste economisch prestaties en waar ging het minder in 2015. De vraag die centraal staat in dat onderzoek luidt: hoe staan in Nederland de lokale ne regionale economieën ervoor. Door prestaties af te zetten tegen het aantal inwoners, wordt zichtbaar hoe de […]

Maar wie beter weet, die weet dat hij onzin verkoopt….. #Plasterk

Morgen is het dan zover, Ronald Plasterk onze minister van BZK mag voor de Rechtbank in Rotterdam tekst en uitleg geven over zijn tweet dat klankborden niet de normaalste zaak van de wereld is bij burgemeestersbenoemingen. Plasterk voelde zich geroepen zich in de zaak Van Rey te mengen door een oordeel over diens handelen te […]

De zaak Jos van Rey is de moeite niet waard

In Vastgoedjournaal.nl lees ik het volgende artikel: Al weken schrijven de media hele kolommen vol over de grote zaak tussen Jos van Rey en Piet van Pol. Wat leert deze zaak ons over vriendschappen tussen politici en vastgoedmensen en wanneer wordt er een grens overschreden? De zaak spant erom of bewezen kan worden of ontwikkelaar Piet […]

Art. 43-vragen inzake Solar

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 2 februari 2016 Geacht College, 25 januari jl. is de evaluatie van het SOLAR festival 2015 aan de orde geweest in de commissie Bestuur en Middelen. De evaluatie was positief evenals de woordvoering van de verschillende partijen in de commissie. Het schepte […]

Art. 43-vragen werkgelegenheid

Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 29 januari 2016 Betreft:  schriftelijke vragen art. 43 RvO, werkgelegenheid in Roermond Geachte griffier, Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar het college van B&W. Zoals u bekend is het een van […]

art. 43-vragen over Werkgelegenheid in Roermond

Uit Roermond Dichtbij 29.1.2016: ROERMOND – Wat doet Roermond om werkgelegenheid te behouden? Dat is althans een vraag die de LVR vandaag stelt aan het college van burgemeester en wethouders. De LVR maakt zich zorgen over het feit dat de Zuid-Limburgse gemeenten samen optrekken om de werkgelegenheid daar te behouden, zoals onlangs nog bleek in […]

Art. 43-vragen Long Stay Hotel

Aan de griffier van de gemeenteraad van Roermond Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 Regelement van Orde van de gemeenteraad van Roermond aangaande een aanvraag voor een omgevingsvergunning tot het realiseren van een z.g. long stay hotel in het voormalige belastingkantoor aan de Kapellerpoort 1. Roermond, 17 januari 2016. Geachte griffier, Hierbij verzoeken wij u […]

Geveltuinen….ook in Roermond?

Een geveltuin of tegeltuin is een strook begroeide openbare ruimte die gelegen is voor een huis en onderhouden wordt door de bewoner van dat huis. Geveltuinen zorgen voor veel groen in de stad op extreem weinig grond. Geveltuintjes zijn vooral geschikt in straten waar de huizen geen voortuin heb ben. Eén enkele klimplant, stokroos of […]

Armoede op basisscholen…..

Verbijsterend! Dat was mijn eerste reactie op het bericht van RTL Nieuws over kinderen die hongerig naar school gaan. Reden voor mij om na te gaan of in Roermond ook dergelijke toestanden bekend zijn, vandaar de volgende vragen aan het gemeentebestuur: Onlangs heeft RTL-Nieuws gewag gemaakt van armoede op scholen. Kinderen van tientallen basisscholen in […]

Vragen aan B&W over Tunnelsluitingen….

Uit krantenartikelen over sluitingen van de A73-tunnels blijkt dat: –      er circa 600 tunnelsluitingen zijn geweest in 2014, gemiddeld 2 per dag; –      er van die 600 sluitingen er 10 ingepland zijn voor onderhoud; De geplande onderhoudssluitingen beginnen veelal op vrijdagavond om 20.00 uur en duren tot 06.00 uur op zaterdagmorgen. Alle tunnelsluitingen brengen veel overlast […]