Vragen aan B&W over Tunnelsluitingen….

Uit krantenartikelen over sluitingen van de A73-tunnels blijkt dat:

–      er circa 600 tunnelsluitingen zijn geweest in 2014, gemiddeld 2 per dag;

–      er van die 600 sluitingen er 10 ingepland zijn voor onderhoud;

De geplande onderhoudssluitingen beginnen veelal op vrijdagavond om 20.00 uur en duren tot 06.00 uur op zaterdagmorgen. Alle tunnelsluitingen brengen veel overlast met zich mee voor het doorstromend en het plaatselijk verkeer en stellen de verkeersveiligheid onder druk.

In dit kader stel ik de volgende vragen:

1.    Als er 600 sluitingen per jaar zijn en slechts 10 regulier zijn, wat is dan de oorzaak van de 590 andere sluitingen?

2.    Is er gevaar voor de omgeving in verband met bijvoorbeeld tunnelsluitingen veroorzaakt door transport met gevaarlijke stoffen?

3.    Zijn er al sluitingen geweest veroorzaakt door (bijna) ongevallen met gevaarlijke stoffen?

4.    Zijn er richtlijnen enerzijds om te voorkomen dat er ongevallen gebeuren met gevaarlijke stoffen en anderzijds als deze desondanks gebeuren, om de schade en de gevolgen te beperken?

5.    Waarom zijn de tijden van het reguliere onderhoud vastgesteld zoals ze zijn vastgesteld, dus van 20.00uur op vrijdag tot 06.00 ’s op zaterdagmorgen? De achterliggende vraag is dat het vrachtverkeer veelal om 22.00uur gaat pauzeren, de meest gunstige tijd gezien de rijtijdenwet. Als het reguliere onderhoud ingaat op vrijdagavond om 22.00uur, zou het    gevolg zijn dat er minder vrachtverkeer op de sluipwegen rijdt met alle nadelige gevolgen van dien, zoals files, milieubelasting, onveiligheid etc. Hoe kijkt uw college hier tegenaan en als u het ermee eens bent, wilt u hierover dan overleg voeren met Rijkswaterstaat?

 

 

Speak Your Mind

*