Armoede op basisscholen…..

Verbijsterend! Dat was mijn eerste reactie op het bericht van RTL Nieuws over kinderen die hongerig naar school gaan.

Reden voor mij om na te gaan of in Roermond ook dergelijke toestanden bekend zijn, vandaar de volgende vragen aan het gemeentebestuur:

Onlangs heeft RTL-Nieuws gewag gemaakt van armoede op scholen. Kinderen van tientallen basisscholen in Nederland zitten onverzorgd en zonder ontbijt in de klas, zo blijkt uit onderzoek van RTL-nieuws. Veel scholen schijnen anoniem melding te maken van schrijnende gevallen, uit angst voor ruzie met ouders of de goede naam van de school. Verschillende scholen geven aan dat ze leerlingen zelf eten, drinken en zelfs kleding geven.

Kinderombudsman Marc Dullaert vindt het pijnlijk om te zien dat schoolkinderen in armoede leven. “Helaas bevestigt dit het beeld dat uit ons eigen onderzoek eerder al naar voren is gekomen”, zegt hij. Daarmee reageert de Kinderombudsman op de uitzending van RTL Nieuws over de honder

den kinderen die verwaarloosd op school zitten.

Volgens Dullaert zijn de honderden leerlingen nog maar het topje van de ijsberg. “Een op de negen kinderen leeft onder de armoedegrens”.

De LVR vraagt zich af of in Roermond ook deze toestanden voorkomen.

  1. Bent u bekend met het onderzoek en de resultaten van het onderzoek?
  2. Zou het kunnen zijn dat ook in Roermond dergelijke schrijnende gevallen zich voordoen? Zo ja, over welke aantallen hebben we het dan? Zo neen, bent u bereid hier onderzoek naar te doen? Zo neen, waarom niet?
  3. Wanneer u bekend is over dergelijke gevallen, welke actie heeft u dan ondernomen ter verbetering?:
  4. Een op de acht gemeentes in Nederland heeft volgens de Kinderombudsman inmiddels een programma dat specifiek gericht is op kinderarmoede. Heeft Roermond een dergelijk programma? Zo nee, waarom niet?

Speak Your Mind

*