Verkiezingen Gemeenteraad 2018

Voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 heb ik me kandidaat gesteld en zou mijn 3de periode in kunnen gaan.

De keuze is weloverwogen, de ervaringen opgedaan in de laatste 2 periodes, coalitie/oppositie, zijn een gedegen basis voor een 3de periode.

Van de vragen/opmerkingen van mensen uit Roermond haal ik de laatste er eens uit:

Hoi Hay,

Alles goed met je? Ik zag je vanmorgen bij de huisarts. Ik kon helaas niets zeggen, ik ben m’n stem kwijt door de griep.
 Ik heb vandaag de Stemwijzer voor de gemeenteraad verkiezing ingevuld met m’n zoon. Ik vind het jammer dat de LVR geen toelichtin
g geeft op haar antwoorden. Kan ik ergens een visie van de partij vinden. Een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn de afgelopen 4 jaar.
De folder waarin wordt gezegd dat LVR voor economie, voor duurzaamheid etc etc is zegt mij eerlijk gezegd niet zoveel.
Daarnaast heb ik nog een paar vragen:
Kun jij me zeggen wat de LVR onderscheid van de andere grote partijen van Roermond?
Wat hebben jullie de afgelopen 4 jaar bereikt en wat was jullie aandeel hierin?
Wat willen jullie de komende 4 jaar bereiken en hoe denken jullie dat te gaan doen.
Ik hoop dat je ons wil helpen kiezen. Sowieso succes de 21e. Als m’n gezondheid het toelaat komen we woensdag naar het verkiezin
gsdebat in de oranjerie. Ben jij daar ook?
Groetjes
Mijn reactie:
Hallo,

Vervelend te vernemen dat je je stem kwijt bent door de griep.
Ik ging op bezoek voor een dreigende longontsteking…, inmiddels onder controle
Het is inderdaad zo dat wij geen toelichtingen hebben gegeven op de gestelde vragen, deze dienden voor 5.2. ingeleverd te zijn, maar wij wilden het verkiezingsprogramma zo lang mogelijk “onder water” houden, om kopieergedrag te voorkomen.
Als grootste partij maar toch in de oppositie, was geen gemakkelijke tijd, je bent meer een duwboot als een trekboot. Maar zeker in het laatste kwart van mijn laatste raadsperiode, kwamen er toch signalen vanuit de coalitie die het vaak met ons eens waren en ons als LVR ook ondersteunden.
Onze fractie is opgebouwd uit mensen met know-how, ervaring, vrouwen, mannen, jongeren en diverse achtergronden, en dat maakt de LVR rijk. Wij hebben gefungeerd als een hecht team en stonden graag open om de burger de weg te wijzen en te ondersteunen als men een probleem of uitdaging had. Hier heb ik legio voorbeelden van.
Ondanks de verhoudingen in de raad hebben wij als LVR toch een stempel weten te drukken, en zelfsenkele cruciale dossiers kunnen doordrukken, enkele voorbeelden:
– in de laatste begroting zijn vrijwel alle moties van de LVR overgenomen en/of mede ingediend door de andere partijen
– enkele speerpunten waar wij als LVR volledig achterstaan is bijvoorbeeld Grip Op Samenwerking, een samenwerkingsverband 7 Limburgse gemeenten, die de gemeente Roermond alleen maar voordelen kunnen opleveren
– een van de onderwerpen is natuurlijk Westrrom, de LVR is in dit dossier zeer kritisch mede als gevolg van het door de LVR aan de kaak stellen van de misstanden in deze organisatie
– BsGW is een dossier waarin de LVR zich ook kritisch opstelt en door haar standpunten inmiddels vele handen op elkaar heeft gekregen, http://liberalevolkspartijroermond.nl/?s=bsgw
– verhoging budget evenementen, het bleek bijna niet meer mogelijk om nog mensen te vinden die een evenement wilden organiseren, zoals bijvoorbeeld een buurtfeest, een Koningsdag in de diverse wijken, vanwege de regelgeving opgelegd door de gemeente en de daarmee gepaard gaande hoge kosten
– dossier Melickerveld is door de LVR tot een overeenkomst kunnen komen waardoor de gemeente Roermond niet aansprakelijk gesteld zou gaan worden voor een miljoenenclaim, http://liberalevolkspartijroermond.nl/woordvoering-fractievoorzitter-lvr-tijdens-begrotingsbehandeling-10-november-2016/
– de LVR wil geen politiek in het sociale domein, eerst moet de gemeente haar zaakjes op orde hebben
– de LVR is kritisch op de huidige handelswijze van de gemeente inzake het afhandelen van klachten van de burger, ik ken gevallen van mensen die mij hebben benaderd, die schrijnend zijn
– in Swalmen is een industrieterrein waar bij sommige bedrijven een bedrijfswoning is gekoppeld, en waar ook een vergunning voor is. Men wil dit plotsklaps terugdraaien. Dit kan niet zonder een goede overeenkomst vindt de LVR
– parkeerbeleid met name de tarieven en de tarieven voor het openbaar vervoer, speerpunten LVR
Dit was uit de losse pols en wat mij te binnen is geschoten.
Via onze website kun je puntsgewijs ons programma met het hoe en waarom teruglezen: zie http://liberalevolkspartijroermond.nl/verkiezingsprogramma/
Persoonlijk heb ik daarnaast nog enkele speerpunten:
1. Roermond, bruisend en gezellig, een stad met een kloppend hart voor economie en werkgelegenheid daar wil ik mij voor inzetten.

In onze stad ligt mijn hart.

2. ‘Rust roest, arbeid adelt’. Een oud gezegde maar meer dan waar. Daarom zet ik mij als raadslid in voor werk, werk en nog eens werk.

Helaas is de huidige coalitie meer van de rust en daarom komt Roermond niet vooruit.

Wellicht kun je hieruit mijn “rode draad” op maken:
– zonder een bloeiende economie en de daarbij horende werkgelegenheid kunnen in Roermond zaken die aandacht vragen zoals bijvoorbeeld de zorg, bijstandsuitkering, goede infrastructuur, veiligheid, onderwijs, woningbouw, sport, natuur, milieu etc etc, amper gerealiseerd worden.
Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met mij op.
Beterschap en fijne avond!

Met vriendelijke groet,

Hay Hutjens

Speak Your Mind

*