Integer…

Zaterdag reisde Troskamerbreed af naar het zuiden des lands om er verslag te doen van de lokale verkiezingsstrijd. Een van de gasten was VVD’er Michiel Huurdeman. Huurdeman is lijsttrekker bij de VVD Roermond en hij ging meteen vol in de aanval. Zijn VVD is niet van het relatiemanagement, zijn VVD is naar eigen zeggen oprecht en integer. Hij illustreerde zijn standpunten met een paar voorbeelden. In het verleden zou een prominent partijgenoot te veel hulp hebben geboden aan inwoners van Roermond die hem wisten te vinden.

Nogal een uitspraak en nog tendentieus ook.

Wie op een politicus stemt verwacht toch dat hij op het moment dat hij het nodig heeft steun van diezelfde politicus. Een politicus dient immers zijn ombudsfunctie waar te maken. Wat hebben we aan politici die er enkel zijn omwille van zichzelf? Met het uitbrengen van je stem op een partij of iemand verwacht je dat jouw belang wordt gediend. Dat noemen we in gewoon Nederlands ‘volksvertegenwoordiging’. De gekozene dient het belang van de kiezer te dienen, op sommige momenten is dat het algemene belang en op andere momenten (wanneer het noodzakelijk is) het individuele belang. Opkomen voor de burger en zijn rechten, dat is wat wij van onze bestuurders toch mogen verwachten?  Daar is niks mis mee en eerlijk gezegd had ik dan ook de indruk dat de heer Huurdeman een beetje uit zijn nek kletste. Om onduidelijke redenen gaf hij een beetje af op zijn vroegere voorman. Ik kreeg stellig de indruk dat hij zich daarmee in de kijker wilde spelen bij de eveneens aanwezige dame van GroenLinks die hem vervolgens beschreef als GroenLinks-light representant.

Heeft Huurdeman ambities voor het pluche? Ik dacht het tussen de regels door wel te horen.

Huurdeman verloochende wellicht om die reden tijdens het debat meermaals zijn afkomst. Op mij kwam hij een beetje over als Petrus die in Markus 14:30-31 zijn leermeester verraadt. Een gevalletje van: “eer de haan driemaal kraait”.

“Het fatsoen werd gepredikt, maar zeker niet beleden!”. Zoiets noem ik pas niet-integer.

 

Speak Your Mind

*