LVR: Oog voor economie

Oog voor een economisch solide gemeente

Ondernemers zijn onmisbaar voor een economisch gezonde toekomst. Het Midden- en Kleinbedrijf is de banenmotor van onze gemeente en de regio Midden-Limburg.

Omdat economische ontwikkelingen en werkgelegenheidsvraag-stukken niet aan de grens van onze gemeente stoppen, pleiten we voor een regionale aanpak.

De gemeente Roermond is als aandeelhouder bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) betrokken. OML en Stichting Keyport 2020 moeten de regio versterken. In nauw overleg en in samenwerking met andere overheden, OML en Keyport, dienen we tot een sterke regionale economische agenda te komen die de bedrijvigheid op bedrijventerreinen, retail en leisure, recreatie en toerisme moet verbinden en intensiveren. OML draagt daarbij uitdrukkelijk de functie van banenmachine.

De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten voeren. Dat weten ze zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het meest voortvarend door ondernemers de ruimte te geven. De LVR blijft zich daarom inzetten voor lage ‘administratieve’ lasten voor ondernemers. De toenemende werkloosheid moet een halt toegeroepen worden.

Minder regels 

  • Onderzoeken of de precariorechten op termijn afgeschaft kunnen worden of dat de precariorechten deels doelgericht ingezet worden, zoals dat nu ook gebeurd bij de toeristenbelasting
  • Om ondernemers minder lastig te vallen, werkt de gemeente bij de handhaving waar mogelijk samen met andere overheden zoals Rijk en Provincie
  • De gemeente betaalt de rekeningen binnen 30 dagen, zoals landelijk is afgesproken

Werkgelegenheid

De LVR signaleert dat niet elke groep dezelfde kansen heeft op de regionale arbeidsmarkt. Dit verschil in kansen wordt grotendeels verklaard door kenmerken zoals opleidings- en werkniveau. Soms is het verschil in kansen echter het gevolg van discriminatie. Wij zetten in op maatregelen die bevorderen dat inwoners zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Om dit te bevorderen willen we meer bekendheid geven aan het discriminatiebureau.

Leegstaande gemeentelijke panden dienen geschikt te worden gemaakt als atelier/werkplaats voor starters. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met laagdrempelige vergader-, ontmoetings en samenwerkingsfaciliteiten als Seats2Meet of SlimHuis.

Verder pleiten we voor uitbreiding van het starterscentrum voor zzp’ers, om beginnende zelfstandigen te ondersteunen in het ontwikkelen van bedrijfs- en ondernemersvaardigheden om zo de kansen op persoonlijk en zakelijk succes te vergroten.

Voor werkloze ondernemers is het niet eenvoudig om terug te keren op de arbeidsmarkt. Door te investeren in omscholing vergroot je de kans op succes op de arbeidsmarkt enorm. Bovendien gaat hier een motiverend effect van uit. 

Toerisme en Recreatie

De Maasplassen vormen een unieke en aantrekkelijke potentie in deze regio, maar bieden in de huidige vorm voor de waterrecreanten en watersporters te weinig beleving. Het uitbreiden van vaarbestemmingen zal het gebied nog aantrekkelijker maken voor de watersporter. Oevers moeten toegankelijk en bewoonbaar worden. Hierdoor ontstaan verbindingen tussen het water en het achterland. De Maas is de hoofdader van dit gebied en hierdoor goed bereikbaar voor onder andere riviercruises. Deze markt is groeiende en biedt in samenhang met een gecombineerde bestemming aan het Designer Outlet Center kansen voor Roermond en Thorn met hun historische kernen. Voor deze schepen moeten goede voorzieningen komen, zoals aantrekkelijke aanlegplaatsen waar ze ook kunnen worden bevoorraad. Voor particuliere bootbezitters moeten bovendien voldoende passantenaanlegsteigers beschikbaar zijn.

De bewegwijzering naar bezienswaardige plekken in de binnenstad en het Designer Outlet Center moet beter. Bezoekers kunnen zo via de juiste routes (onder andere met digitale verwijzingen) vanuit parkeergelegenheden en openbaar vervoer hun weg vinden.

Behalve de Maasplassen als recreatievoorziening is Roermond met haar uitstekende wandelgebieden en bezienswaardige kernen zoals Asselt, Boukoul en Asenray een ‘momentenstad’ bij uitstek. Bovendien wordt de reputatie ´levendige stad met veel (culturele) evenementen´ alom eer aan gedaan.

Met betrekking tot Roermond monumentenstad willen we het beleid waarbij monumentenzorg samenvalt met werkgelegenheid doorgang laten vinden. De realisatie van Hof van Holland aan de grens met Duitsland in Asenray, geeft ook Asenray een economische stimulans. Deze voorziening zorgt voor de verbinding tussen Roermond winkelstad en het omliggende gebied.

We willen de promotie van onze gemeente beter organiseren. De LVR is van mening dat het fysiek samenbrengen van VVV, City Management, Biz organisatie en de winkelstraatmanagers veel voordelen oplevert voor de uitstraling van Roermond als gastvrije stad. De LVR stelt voor deze partijen onder te brengen in de hal van de voormalige publiekswinkel aan de Markt.

Speak Your Mind

*