Als Limburg je Lief is.

Stem Jos naar Den Haag!!

De Provinciale Statenverkiezingen is de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten in Nederland. Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen.

Verkiesbaar zijn in principe alle inwoners van de provincie die passief kiesrecht hebben en die kandidaat gesteld zijn door een aan de verkiezingen deelnemende politiek partij. Op het stembiljet voor de Provinciale Statenverkiezingen staan de namen van de belangrijkste landelijke politieke partijen vermeld.

Die partijen hebben provinciale en regionale afdelingen die zich met de provinciale politiek bezighouden. Daarnaast zijn in een aantal provincies partijen vertegenwoordigd die zich voornamelijk op de politiek in de eigen provincie richten. Alle partijen proberen op eigen wijze zo veel mogelijk stemmen te winnen. Zeker in verkiezingstijd bestaan voor de kiezer volop mogelijkheden om kennis te nemen van het gedachtegoed en de standpunten van de deelnemende partijen.

Het aantal leden van Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. Flevoland als kleinste provincie heeft er vanaf maart 2007 39 (was voorheen 43), Zuid-Holland met haar 3,3 miljoen inwoners vanaf dezelfde datum 55 (was voorheen 83), het maximum. De laatste verkiezingen voor Provinciale Staten werden gehouden op 7 maart 2007. De eerstvolgende verkiezingen zijn op 2 maart 2011.

Door te stemmen, bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de Provinciale Staten van elke provincie zitting nemen. U oefent daarmee invloed uit op de besluitvorming van uw provincie voor de komende vier jaren. In de Provinciale Staten worden veel zaken beslist die u direct aangaan. Bovendien kiezen de leden van Provinciale Staten de Eerste Kamer.

Een van de kandidaten voor Limburg is Jos van Rey, die daarvoor een 6-tal filmpjes liet maken waarvan onderstaand er een te bekijken valt:

JOS VAN REY VVD

Speak Your Mind

*