Brief

Roermond, maart 2018

Beste mensen van Roermond,

Zoals je misschien weet, stel ik mij op 21 maart aanstaande voor een derde periode kandidaat voor een raadszetel. Voor de tweede keer als kandidaat van de LVR. Tijdens mijn raadsperiodes heb ik mij als lid van de commissie EZ/Ruimte altijd ingezet voor de economische ontwikkeling van onze stad. In de laatste oppositieperiode soms een lastig karwei, maar het draagvlak en de morele steun van veel ondernemers bood volop voldoening. Voor mij een reden om te blijven werken aan verbetering van het ondernemersklimaat, met als doel uiteraard behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. Zonder goed draaiende economie geen geld voor zorg, onderwijs, cultuur, wonen, veiligheid. Zonder werk geen perspectief.

Er valt nog veel te knokken voor Roermond. Aandacht voor de dorpskernen, de aanpak van armoede, ouderenzorg, werkloosheid, drugsoverlast, verkeersdruk, onderwijs, jongerenhuisvesting, milieu: het is allemaal niet gebaat bij de huidige besluiteloosheid en het schrijnende gebrek aan visie. Het voortdurende streven naar rust en consensus is vreselijk en staat in schril contrast tot het elan, de vitaliteit en de dynamiek aan het begin van de Roermondse lente.Wij moeten voorkomen dat onze moeizaam opgebouwde positie als dynamische centrumstad wordt afgebroken. Daarvoor is het nodig dat er nieuwe mensen aan het roer komen. Mensen die heldere keuzes maken en de juiste voorwaarden scheppen voor vooruitgang. Rust roest en arbeid adelt.

 

Ik wil graag samen in een nieuwe gemeenteraad die stap vooruit zetten. Mij blijven inzetten voor een gezonde toekomst van onze stad. Ik sta, evenals de andere LVR-fractieleden, het liefst tussen de mensen. Mijn hart en dat van mijn gezinsleden is verbonden met deze stad, haar inwoners, haar cultuur en haar ondernemers. In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd. Niet alleen het politieke handwerk, maar ook en vooral dat zeggen heel wat anders is dan daadwerkelijk doen.


Daarom ondersteun ik van harte de visie van LVR die een politiek nastreeft die realistisch is, die dicht bij de mensen staat. Die toegankelijk is, begrijpelijk, rechtvaardig en vooral zichtbaar.

Roermond moet de positie nastreven die haar toekomt: die van een vitale en bruisende centrumstad. Een stad met allure en een mooie toekomst. Dankzij een krachtig bestuur, een goed georganiseerde economie, uitstekend leefklimaat en een aantrekkelijke ligging in de Euregio.

In Roermond hoort iedereen erbij. Ook jij. Alles lukt als we het samen doen. Het is daarom mijn diepste wens om mede namens jullie weer een raadsperiode te mogen meewerken aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente.
Ik hoop van harte dat ik daarbij op jullie steun – en stem – kan rekenen.

Met vriendelijke groet,

Hay Hutjens

Lijst 1, nummer 7

Speak Your Mind

*