Burgernet, een schitterend initiatief!

De Gemeente Roermond startte op 1 januari 2011 met de werving van deelnemers aan Burgernet, de opvolger van het vroegere sms-alert. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, burgers en ondernemers om samen te werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de eigen buurt. Enerzijds kunnen burgers met Burgernet de politie en de gemeente helpen bij het opsporen van verdachte of vermiste personen. Anderzijds kunnen gemeenten hun inwoners waarschuwen voor incidenten die van invloed zijn op de volksgezondheid of openbare orde zoals gevaarlijk zwemwater of een plotselinge wegafsluiting.

Met Burgernet worden burgers door de politie(meldkamer) via telefoon, sms of email in hun woon- en werkomgeving direct betrokken bij het vinden van bijvoorbeeld vermiste of verdachte personen of voertuigen. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind ontvangen de deelnemers aan Burgernet een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS, met het verzoek uit te kijken naar een bepaalde persoon of een voertuig. Zo helpen zij direct bij de opsporing van daders, een voertuig of een vermist kind. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de Burgernetactie een bericht over de resultaten van de actie.

Burgers dragen dus zelf bij aan de veiligheid in hun directe omgeving. Burgernet is als experiment begonnen in Nieuwegein.

Vincent Zwijnenberg

De evaluatie hiervan was zo positief dat besloten is Burgernet landelijk in te voeren. Er is al 10% aan extra gevallen opgelost dankzij dit sms-alert. Burgemeester Van Beers en wethouder Zwijnenberg geven aan het belangrijk te vinden dat de samenleving alerter wordt en hopen dan ook dat veel inwoners zich (kostenloos) aanmelden bij Burgernet. Voor de 5000ste aanmelder uit Roermond staat een taart klaar, die hoogstpersoonlijk door de wethouder thuis wordt afgeleverd. Aanmelden kan via de site www.burgernet.nl.

Wethouder Vincent Zwijnenberg (VVD) vertelt via een interview van de lokale Omroep Vox wat Burgernet betekent ook voor de gemeente Roermond:

Speak Your Mind

*