Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving. Ze bedenken een oplossing voor het onderhoud van speeltuinen of de groenvoorziening. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers.

Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Ze doen vrijwilligerswerk. Of organiseren schoonmaakacties in de straat om de leefbaarheid te verbeteren. Ze kopen collectief zonnepanelen in. Ze richten een lokale zorgcoöperatie op. Of ze praten mee over de gemeentebegroting. Dit heet burgerparticipatie.

Doe-democratie: nieuwe samenwerking burgers en overheid

Actieve burgers willen niet dat de overheid alles voor hen oplost met een standaardoplossing. Ze willen maatwerk en een overheid die met hen meedenkt. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking tussen burgers en overheid. Met nieuwe verhoudingen en werkwijzen tussen burgers en overheid. Dit heet ook wel een doe-democratie. De Rijksoverheid wil de ontwikkeling van de doe-democratie stimuleren en ondersteunen.Burgerparticipatie

Overheid ondersteunt actieve burgers

De overheid ondersteunt actieve burgers op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door knellende regels weg te nemen waar dat mogelijk is. Zo hebben vrijwilligers soms te maken met omslachtige aanvragen voor subsidies.

De overheid ondersteunt burgers via verschillende platforms en organisaties

Hoe is dat nu in Roermond?

Het college van B&W in Roermond heeft de mond vol van transparantie en burgerparticipatie, maar recentelijk is dat bij veel project behoorlijk mis gegaan.
Op 31 januari heeft de LVR dit reeds bespreekbaar gemaakt in de Commissie Burgers en Samenleving. Dat was op verzoek van de coalitiepartijen, want we hadden het eigenlijk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 december jl. Maar de coalitie wilde er breder over praten.

De projecten die we benoemd hebben waar burgerparticipatie recentelijk helemaal misgegaan is, zijn:
– trapveldje Vrijveld
– trampoline- en soccerhal Vrijveld
– speeltuintjes Kitsensberg
– Yageo Vrijveld
– Fuenix (Solvay) in Herten
– Molenweg Asenray
– en nu recentelijk Noordplas

Allemaal projecten waarin burgers tegenover de gemeente en/of tegenover elkaar staan. Dat kan nooit de bedoeling zijn van burgerparticipatie. De gemeente laat hier duidelijk steken vallen en dat beschadigt inwoners en organisaties. De LVR blijft zich ervoor inzetten dat inwoners en organisatie vroegtijdig gehoord worden en serieus genomen worden als er plannen zijn en we blijven het bespreekbaar maken zolang het mis gaat. De LVR wil nu niet inhoudelijk oordelen over afzonderlijke projecten, maar de gemeente moet wel zorgen voor verbinding tussen initiatiefnemers en burgers en hier een faciliterende en regisserende rol in spelen.

Speak Your Mind

*