Dag van de Dialoog

Afgelopen zaterdag 6 november meegedaan uit pure nieuwsgierigheid aan de Dag van de Dialoog, waarvoor ik me een aantal weken geleden had ingeschreven.

Door de hele stad gingen voor elkaar onbekenden het gesprek aan op inspirerende, verrassende locaties. Zo stonden er tafels in het Laurentiusziekenhuis, boven de Albert Heijn op de Godsweerdersingel, in het Vincentiushuis, bij Atelier 26, boven galerie Attica en in het gemeentehuis van Roermond. De locaties werden kosteloos beschikbaar gesteld door de diverse organisaties.

Ik wist niet waar ik aan begon en ben er dus met open vizier naartoe gegaan. Plaats van samenkomst: De Albert Heyn aan de Godsweerdersingel en wel om 13.00 uur. Dat leek me een goed begin, echt zo’n plek waar je,  als er iets in de wereld fout mocht gaan, prettig kunt overleven. Ik tref een jonge dame van zo’n jaar of twintig die me voorstelt aan een 6-tal personen, merendeels vrouwen, uit diverse leeftijdsgroepen en we beginnen aan een soort rondetafel-gesprek met als thema: Veranderen

Dag van de Dialoog

Concluderend kan ik zeggen dat ik een geweldige verfrissende middag heb gehad waarbij sommige erg diep gingen. Binnen no-time was hier een groep geformeerd die een hechte band had en waar geen invloeden van buitenaf werden toegelaten. Erg verrassend en verfrissend. De middag werd afgesloten door Burgemeester Henk van Beers in het gemeentehuis onder het genot van een hapje en drankje.

afsluiting

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

De 6 pijlers van de Dag van de Dialoog:

1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.
4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Hoe ontstaat nou zo iets?

De dialoogmethodiek werd ontwikkeld door Brahma Kumaris en is gericht op het waarderend onderzoeken van maatschappelijke vragen door het delen van persoonlijke ervaringen.

De dialoogmethodiek werd tijdens de eerste Dag van de Dialoog in 2002 in Rotterdam met succes toegepast.

De specifieke gesprekstechniek bracht mensen dichter bij elkaar, creerde ruimte voor uitwisseling van ervaringen, dromen en inspiratie. De dialoog creëert een veilige ruimte waarbinnen mensen in twee uur tijd veel van zichzelf aan elkaar durven laten zien.

Andere steden, zoals Schiedam, Hengelo, Berlijn en Amsterdam volgden het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog.

Dag van de Dialoog

In 2005 namen twee betrokken partijen uit Rotterdam en Amsterdam het initiatief om de Dag van de Dialoog over te dragen aan andere steden. Samen werkten zij het concept van de dialoog verder uit, ontwierpen een handboek waarin de organisatie van een Dag van de Dialoog stap voor stap beschreven staat, lieten zij een huisstijl en website ontwikkelen en richtten zij verschillende workshops in.

In het Oranje Fonds werd in 2006 de partner gevonden die het mogelijk maakt om de plannen tot uitvoering te brengen.

Sinds 2008 heeft Nederland in Dialoog een Adviescomité dat de verdere ontwikkeling van het initiatief mogelijk maakt. Hierin zitten Albert Heijn, Ymere, Het Rode Kruis, Rabobank, COC Nederland, Brahma Kumaris en het Oranje Fonds.

Speak Your Mind

*