Flexleden bij harmonie!

Wat een geweldig idee: een flexlidmaatschap bij de Philharmonie van Maasniel!

De Philharmonie van Maasniel voert een “flexlidmaatschap” in om het maken van muziek aantrekkelijker te maken. Met name voor mensen die weinig tijd hebben om aan alle activiteiten deel te nemen blijkt dit een aantrekkelijk alternatief te zijn.

Het idee komt voort uit het feit dat de harmonieen te kampen hebben met sterk teruglopende ledenaantallen.

Het biedt voor de muzikant het voordeel om op “projectbasis” muziek te maken. Stel een harmonie gaat zich voorbereiden op het uitvoeren van een muziekstuk dat voor de muzikant aantrekkelijk is, dan sluit deze muzikant zich tijdelijk aan bij de desbetreffende harmonie. Na de uitvoering aan de muzikant de keus om een vervolgproject te starten binnen deze harmonie of  uit te wijken naar een andere harmonie met een ander repertoire.

Voor de harmonie biedt het voordelen om muzikanten de uitdaging te laten aangaan in te schrijven voor bepaalde muziekstukken door een soort een flexpool in te richten met bijvoorbeeld een aanbod voor de “moeilijke” instrumenten, zoals de rietinstrumentmuzikanten, en “moeilijk”  in die zin dat deze groep zeer beperkt is in aantal. Het stelt deze harmonie vervolgens in staat om weer in “vol ornaad” concerten te kunnen uitvoeren.

Ik vind dit een geweldig idee dat dient te vallen onder de subgroep Het Nieuwe Musiceren, onderdeel van de groep Het Nieuwe Werken!

Overigens wordt met het flexlidmaatschap niet bedoeld het incidenteel inhuren van muzikanten.

Speak Your Mind

*