Foei..! Kiest de VVD (Roermond) voor de Staat, de veiligheid of de bescherming van het individu?

Kiest de VVD (Roermond) voor de Staat, de veiligheid of de bescherming van het individu?

De VVD Roermond zegt vandaag ten overstaan van Roermond Dichtbij het volgende:

,,De VVD Roermond heeft kennis genomen van de nieuwe doorzoeking van het gemeentehuis. De VVD is van mening dat het Openbaar Ministerie alle ruimte en medewerking dient te krijgen voor haar onderzoek. Het past de politiek in dit stadium niet commentaar te leveren op de maatregelen die de rechter commissaris heeft genomen. Kritiek op het OM en op de burgemeester tasten het vertrouwen van de burger in onze rechtstaat aan en achten wij niet verstandig.”

De VVD Roermond kiest partij voor het OM, dit mag dat kan. Maar hoe zit het met de bescherming van de rechten van het individu? Daar gaat deze lokale afdeling kennelijk aan voorbij. Het individu lijkt rechteloos in onze rechtsstaat en dat lijkt de VVD Roermond omwille van lokale verkiezingswinst, uit opportunisme op de koop toe te nemen. Dat kan en mag niet, want ooit was de VVD de voorvechter van het recht op bescherming van de burger tegen de almacht van de overheid. Een overheid die stelselmatig en meer dan anderhalfjaar een burger laat bungelen, stelselmatig criminaliseert en niet met concrete feiten komt verliest langzaam maar zeker haar geloofwaardigheid en dan is het niet te verteren dat de VVD zoiets goedkeurt.

Waarom? Vermoedelijk enkel om haar positie tijdens de aanstaande verkiezingen veilig te stellen. Dan rest maar een conclusie en die kun je in een woord samenvatten.

 Foei!

Comments

  1. Pieter van Buren zegt

    Hier wordt wederom een individu geschaadt en ik dacht dat de VVD het altijd opnam voor de burger in strijd tegen de overheid.
    Inderdaad zijn hier geen woorden voor.Foei Foei Foei VVD
    Hier kies je duidelijk voor de Staat en niet voor de burger.Schandalig.

Speak Your Mind

*