Ik Kies Karin!

Karin Straus

Beste familie, vrienden en bekenden,

De afgelopen weken heb ik deel uitgemaakt van het campagneteam van kandidaat 2e kamerlid Karin Straus uit Roermond. Zij is kandidaat voor de VVD op plaats 33. Aanvankelijk niet een plaats die direct toegang tot het parlement zou geven, maar intussen lijkt het er op dat ze direct gekozen wordt (als de peilingen kloppen).

Op welke partij je stemt bepaal je natuurlijk zelf, maar indien je toch VVD stemt of het nog niet weet geef ik in overweging om op Karin te stemmen. Naast de VVD punten uit het verkiezingsprogramma zoals een kleinere overheid, de handen af van de hypotheekrenteaftrek en investeren in onderwijs en in veiligheid, wil ze ook aandacht vragen voor de economie en toekomst van de regio. De regio’s kunnen bij uitstek dienen als vestigingsplaats voor innovatieve pilots op het gebied van persoons- en klantgerichte zorg en voor kenniscentra zoals de “High Tech Campus” in Eindhoven, “Chemelot” in Geleen en de “Greenport” in Venlo. Op haar website www.ikkieskarin.nl kun je meer info over haar vinden.

Geef Karin een laatste zetje richting Den Haag en kies ook Karin.

Met vriendelijke groet,

Hay Hutjens

Speak Your Mind

*