Jublileumconcert Stadsbeiaard Roermond

Prachtige dag, zonovergoten en tijd voor een wandeling van huis naar de Markt in Roermond waar om 15.00uur een concert

start op de Stadsbeiaard, een bijzonder concert: een beiaard in combinatiemet andere muziekstijlen in Roaming Bells op de reizende Beiaard van Petr Manousek uit Praag. Ik had er geen flauw idee van wat ik kon verwachten maar was zeer verrast over de uitvoering, sprankelend, vernieuwend en zeer animerend!

Met m’n telefoon enkele foto’s gemaakt en korte video-opnames gemaakt. Weer een leuke middag in Roermond!

De beiaard en het beeldenspel – ontstaan als burgerinitiatief – vormen de kroon op het stadhuis. De 49 klokken tellende beiaard en het daarop ronddraaiende beeldenspel zijn door burgers en bedrijfsleven geschonken aan de stad in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Zij staan symbool voor het historisch en stedelijk karakter van Roermond. In 1992 is de Stichting Stadsbeiaard Roermond opgericht met als doel de beiaard te onderhouden en wekelijks te laten bespelen, en festiviteiten rond de beiaard te organiseren.

Daarvoor is een fonds gevormd bij het afscheid van mr. Jan Daniels als burgemeester van Roermond. Dit fonds wordt gevoed door talrijke donaties van burgers en bedrijfsleven.

Klokkenspel Op initiatief van de Junior Kamer Roermond werd op 30 april 1979 tijdens een plechtige bijeenkomst in het stadhuis van Roermond onder begeleiding van de welluidende klanken van een reizende beiaard, de opdracht getekend voor het gieten van een vier-octaafs beiaard. Dit alles in het kader van het 750 jarig bestaan van de stad Roermond in 1982. Deze opdracht werd uitgevoerd door de Koninklijke Eysbouts uit Asten waar op 14 februari 1980 de gieting van de grootste klok plaatsvond in aanwezigheid van leden van de Junior Kamer en Burgemeester en Wethouders van Roermond. Kort daarna werd de beiaard in de toren van het stadshuis geplaatst. 

De beiaard bestaat uit 49 klokken verdeeld over vier octaven. Deze omvang wordt in de beiaardwereld ook concertbeiaard genoemd. Het volledige repertoire voor beiaard kan op de Roermondse beiaard worden gespeeld. De bespelingen van de beiaard geschiedt door middel van het authentieke stokkenklavier met zijn specifieke speelaard. Om de beiaard ieder kwartier van de dag een melodie te kunnen laten spelen werd besloten een bandspeelwerk te plaatsen.

De klokken wegen samen 1883 kilogram. De kleinste klok, een C6, heeft een doorsnee van 16 cm en een gewicht van 9 kilogram. De zwaarste klok van de beiaard, een C2, heeft een doorsnee van 78 cm en weegt 270 kilogram. Hierdoor behoort de Roermondse beiaard tot de categorie ‘lichte beiaarden’. In deze categorie behoort de beiaard tot een der mooiste van het land. Waarbij aangetekend dient te worden dat Nederland samen met België toonaangevende ‘beiaardlanden’ zijn.

De beelden op het carillon bestaan uit:

De nar Wie Roermond niet anders kent als het Haagje van het het Zuiden, als stad van de klerikale en liberalen, welke laatste hier de eerste rijks-HBS hebben gesticht, zéér tegen de zin van de bisschop, die zal niet vermoeden, dat Roermond ook een stad van narren is. Zij manifesteren zich in een keur van vasteloaves-gekken en zetten zo een middeleeuwse traditie voort.

De kleermaker Fameus was Roermond ook als lakenstad, want het laken dat hier geproduceerd werd, was van oudsher al van zeer goede kwaliteit. Roermond verwerkte het laken mechanisch, met molens aan de Roer en dat was een primeur voor Europa. Van heinde en verre kwam men hier om laken te kopen. En fameus was ook het gilde der kleermakers.

De papierschepper Gesymboliseerd in de beeldengalerij van deze beiaard is ook de kunst van het papiermaken, waarin Roermond altijd heeft uitgeblonken. Het beeld verwijst naar de belangrijke rol van de papierindustrie in het Roermondse. Jarenlang voerde ‘Burghoff Magnee en Compagnie’ aan de over van de Roer een toonaangevende rol in de Limburgse papierindustrie. En nog steeds vervult de papierindustrie in de stad een belangrijke economische rol

De bisschop Sinds in 1559 het bisdom Roermond werd gesticht, heeft de stad een reeks van imposante bisschoppen gekend, van wie er velen historie hebben geschreven. Dat heeft ook Philips Damiaan, markies van Hoensbroeck gedaan, een man van adel die overigens in Roermond, in de Lindanusstraat geboren werd en ten tijde van Jozef II, zoon van Maria Theresia zijn pontificaat uitoefende. Hij deed dat heel opmerkelijk als levensgenieter en muziekminnaar.

De vorstin Na de Romeinse tijd, in het begin van onze jaartelling, leefden en stierven Roermondenaren onder het bewind van talrijke heersers. In de tumultueuze opeenvolging van zoveel soevereine Huizen en Heersers, was er één Vrouw: Maria Theresia die Roermond heeft geregeerd. Als Oostenrijkse vorstin schonk zij Roermond de Maria-Theresiabrug (Steenen Brug) en daarmee een belangrijke verbinding met het Europese achterland.

De bouwmeester Onmisbaar in de parade der zinnebeelden rond de stadhuisbeiaard is natuurlijk de figuur van dr. Pierre Cuypers, zoon van een huisschilder die woonde aan de Hamstraat en nu een van de grootste zonen die Roermond telt. Schepper van de neogotische architectuur, was hij in zijn fameuze werkplaatsen ook de stimulator van een buitengewoon creatieve werkgelegenheid. En daarin bloeide ook de kunst van schrijnwerkers, kapmakers en timmerlieden, een kunst die eeuwenlang heeft gefloreerd.

De orgeldraaier Roermond was (en is nog) een stad van kermisexploitanten van befaamde families die van hieruit met hun schitterend gedecoreerde attracties rondreisden. Die decoraties en het daarbij behorende houtsnijwerk stamden uit de ateliers van dr. Cuypers. Zo hield deze, als ’s winters de bouw stil lag, zijn schrijnwerkers en schilders bezig. Met het opsmukken dus van het kermiswezen. En daarbij behoorden ook de orgels.

De smid Houdt hem in ’s hemelsnaam niet voor Christoffel, patroonheilige van de stad Roermond. Ja, hij heeft wel wat van hem weg, als u hem uit de verte ziet staan, en hij heeft ook een geheven arm, maar die ondersteunt géén Jezuskind. Hij heeft laaiend vuur in zijn rechterhand, want hij is Vulcanus, God van het vuur en van het smeedwerk. Zijn smidse bevindt zich onder de Etna en hij verspint vurige aarde.

 

 

 

 

Speak Your Mind

*