Moedercentrum Maximina

Vandaag een bezoek gebracht aan Moedercentrum Maximina in Roermond waar de aftrap was van NL Doet door de gouverneur Theo Bovens. Georganiseerd door Lions Roermond wordt de kwast ter hand genomen om het in- en exterieur te voorzien van een nieuwe laag verf.

Wat is een Moedercentrum?

mcm

Moedercentrum Maximina

Het moedercentrum is ontstaan in Duitsland, waar in 1982 drie moedercentra bij wijze van proef, hun deuren openden. Dat bleek een succes te zijn en al snel volgde de rest van de wereld. Bij de in Duitsland gevestigde netwerkkoepelorganisatieongeveer 750 moedercentra geregistreerd. Deze zijn verdeeld over 15 landen. Vanaf 1992 zijn moedercentra in Nederland ontwikkeld en opgezet, op initiatief van het Landelijk Centrum Opbouwwerk (nu opgegaan in MOVISIE). In Nederland zijn ongeveer 45 moeder- en vadercentra actief.

Moedercentrum Maximina is het bruisende middelpunt in de Roermondse wijk Donderberg. Alle vrouwen zijn daar, met of zonder kinderen, van harte welkom. In het Moedercentrum zijn de mogelijkheden, wensen, kwaliteiten en talenten van de bezoeksters het uitgangspunt voor het activiteitenaanbod. Het activiteitenaanbod is daarom heel verschillend en trekt bezoeksters uit de wijk en vaak ook uit de omliggende wijken/dorpen aan.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de vrouwen zelf verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van het moedercentrum. Moedercentrum Maximina biedt vrouwen een kans om hun zorgtaken te combineren met ruimte voor hun eigen ontwikkeling. Vrouwen ontmoeten elkaar en vinden bij ons mogelijkheden om via cursussen hun kansen op werk te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Vrouwen kunnen in het moedercentrum sociale contacten opdoen en leren omgaan met verantwoordelijkheden. Maximina wil een bijdrage leveren aan de integratie van allochtone en autochtone vrouwen.

img6De vier pijlers van het moedercentrum zijn: 

  1. open aanbod
  2. zelforganisatie en zelfbeheer
  3. werken wordt betaald
  4. kinderen horen erbij

In Roermond kloppen wekelijks 300 mensen aan bij Moedercentrum Maximina, 300 uit 40 nationaliteiten!

Een succesverhaal dus.

Speak Your Mind

*