Omroep Vox

Na een maandelange voorbereiding is dan zaterdagmorgen het Beleidsplan aan de vrijwilligers van Omroep Vox gepresenteerd met als titel: Op weg naar een nieuwe Toekomst.

Het is een ambitieus plan geworden die overigens gevoed werd door diverse workshops van de vrijwilligers zelf. De resultaten, conclusies en aanbevelingen uit deze workshops zijn één op één verwerkt in dit plan. Het plan wordt dan ook door een ieder gedragen, en dat is een belangrijke basis om verder te bouwen.

Een hele uitdaging voor Omroep Vox die we op de voet gaan volgen.

Claudia Colaris

Claudia Colaris had een latertje gemaakt bij de Proms 2010 in de Jo Gerrishal, maar liet het niet af weten, chapeau!

Speak Your Mind

*