Onafhankelijke journalistiek, de echte Limburger heeft het nakijken.

De Limburgse kranten onthullen graag zaken die ogenschijnlijk niet pluis zijn. We kennen de berichten over onderdrukte Portugese werknemers bij de aanleg van de A2 tunnel. We zagen ze voorbijkomen de verhalen over politici. De krant als watchdog. Men ziet zichzelf graag als vierde macht. Een macht die graag confronteert en controleert. Maar wie controleert de vierde macht.

Journalisten opereren naar eigen zeggen geheel onafhankelijk. Wanneer dat daadwerkelijk zo zou zijn dan rest niets dan hulde voor deze beroepsgroep. 

Maar de vraag is natuurlijk hoe onafhankelijk zijn journalisten? Op de eerste plaats zijn ze uiteraard afhankelijk van hun hoofdredacteur en adjunct hoofdredacteur. Bij de Limburger zijn dat Hub Paulissen en Bjorn Oostra. Wie ooit met beide heren te maken heeft gehad weet zo ongeveer welke voorkeur zij hebben, in ieder geval is meer dan eens gebleken dat zij hun discipelen er maar al te graag op uit sturen om creatieve, ondernemende en hardwerkende mensen onderuit te halen. Zo was er de onthulling over Service Médical, zaakvoerder Benders werden malversaties verweten. Later bleek er niets van te kloppen. Het ministerie van VWS veegde de vloer aan met het ‘onderzoek’ van De Limburger, edoch het kwaad was geschied.

De leuze voor het behoud van kwaliteitskranten zou dan ook niet moeten luiden: Stop de moord op het Limburgse woord, maar veeleer: Wie stopt de (karakter)moord door De Limburger. De Limburger heeft al heel wat karaktermoorden gepleegd. Kennelijk wordt dat ook door de krantenlezers onderkend. Abonnees haken af. Het draagvlak voor de Limburgse kranten verdwijnt. De lezer bedankt voor dit soort broddelwerk.

De lezer is in feite de macht die de kranten waardeert en controleert. Nu de lezer het laat afweten dreigen de kranten in zwaar weer te geraken. In feite zou je kunnen stellen dat er sprake is van marktwerking. De markt corrigeert de falende journalistiek. Een mechanisme dat altijd werkt, de markt geeft en neemt.

Nu de markt het laat afweten doen de kranten een beroep op de overheid. De provincie Limburg moet zich garant stellen voor €. 10 miljoen. In eerste instantie waren de Staten van Limburg kritisch. Behoudens de vertegenwoordigers van het CDA en de PvdA. Dat het CDA niet kritisch is valt te verklaren, de directie van De Limburger en de RvC is immers sterk CDA gedomineerd. Radix en Frissen zijn prominent CDA-lid. Dat de PvdA van meet af aan voor steun was valt wellicht nog het best te verklaren vanuit het feit dat de meeste journalisten van oudsher verbonden zijn met de linkse politieke kerk. Na wat gesteggel lijken ook de SP en Groenlinks zich voor steun aan de kranten uit te spreken. Ook dat was te verwachten, beide linkse partijen zijn fel gekant tegen marktwerking. Hun ideologie heeft maar weinig op met de macht van de markt.

De gebeurtenissen rondom de Limburgse kranten leggen een aantal principes bloot.

We zien dat het CDA keer op keer haar zaakjes regelt via een listig verknoopt netwerk.

Linkse partijen prediken stelselmatig op te komen voor de burger, maar nemen de burger die via het beproefde marktmechanisme zijn stem laat horen niet serieus. Links bevestigt hiermee zijn elitaire houding ten opzichte van man op de straat door te willen bepalen wat goed voor hem is.

De liberalen vertrouwen op het gezond verstand van de burger, de burger die zelf wil bepalen of hij een krant al dan niet wil kopen en daarmee ook aangeeft of een krant levensvatbaar is heeft het volgens de liberalen voor het zeggen.

Maar helaas de liberalen en ook de burger worden door toedoen van het CDA en de linkse partijen keer op keer buitenspel gezet. Geen wonder dat de burger afhaakt en zich uiteindelijk niet meer serieus genomen voelt. Het CDA en de linkse partijen zijn veroorzaker en instandhouder van een probleem, dat noemen we de kloof tussen de overheid en de burger. De journalistiek zou dat bloot moeten leggen, maar het is juist de Limburgse journalistiek die hier om haar moverende redenen geen belang bij heeft. Door steun van de overheid te vragen en te accepteren is de journalistieke onafhankelijkheid in Limburg de nek omgedraaid. De echte Limburger, de burger heeft het nakijken…..

Speak Your Mind

*