Onderhoud Roermond…..

Roermond, 31 augustus 2014  

Geachte griffie,

Inleiding:

Roermond is een bruisende stad en trekt jaarlijks miljoenen toeristen die proberen te genieten van de exclusieve mogelijkheden die Roermond biedt op het gebied van shopping, historie, cultuur, natuur, evenementen, de bewoners en nog vele andere zaken van onze stad, die een “beleving” moeten creëren.

Vele van deze bezoekers gaan via het Designer Outlet Centre genieten van wat onze prachtige stad hen kan bieden. Vanuit een brandschoon Designer Outlet Centre wordt de binnenstad van Roermond bezocht en dan volgt de deceptie: smerig, vies als gevolg van achterstallig onderhoud op het gebied van schoonmaak en speciaal het groenonderhoud. De planten, bijna bomen schieten her en der uit de grond……kortom een schandaal!

Vragen:

  1. Bent u bekend met de schandalige staat van onderhoud, niet alleen in de binnenstad maar ook in omliggende wijken?
  2. Er zijn afspraken gemaakt om aan de taakstelling uit het kerntakenboek te voldoen. Het aangepaste schema van onderhoud zou op een zodanige wijze worden uitgevoerd, waardoor het resultaat vrijwel gelijk zou zijn aan de situatie voor de bezuinigrondes. Waarom laat de praktijk anders zien?
  3. Hoe gaat het College een en ander in gang zetten om aan deze zorgwekkende toestand een einde te maken zodat de bewoners en de toeristen het gevoel krijgen van een verzorgde stad te kunnen genieten?
  4. Zijn er aanwijsbare cijfers bekend die aangeven dat het bezoekersaantal en/of de geldelijke bestedingen bij ondernemers teruglopen door dit vieze uiterlijk?
  5. Zijn over deze beschreven situaties klachten en/of meldingen bij onder andere het klantencontactcentrum binnengekomen? Zo ja, hoeveel? klachten/meldingen zijn er binnen gekomen in 2013 en 2014?

Met vriendelijke groet,

Hay Hutjens, raadslid LVR

Dirk Franssen, raadslid LVR

Speak Your Mind

*