raadsvergadering 8 juli 2010

Eigenlijk niet eens zo’n uitgebreide agenda, zeker niet als er een groot deel bestaat uit hamerstukken. Maar de onderwerpen die er te bespreken vallen en waarover een besluit genomen dienen te worden zijn intensief en liggen in sommige gevallen gevoelig. Met name het dossier MOV (Maatschappelijke Opvang Voorziening) zal meer dan 2,5 uur in beslag nemen.

Op de tribune een spandoek van tegenstanders:

8-7-2010 MOV Protest

8-7-2010 MOV Protest

De plaats van vestiging wordt bepaald aan de Spoorlaan Zuid. Diverse voorwaarden worden gesteld zoals binnen 5 werkdagen in overleg treden met omwonenden over te nemen veiligheidsmaatregelen en moet het college structureel rapporteren aan de raadscommissies over de ontwikkelingen rond de nieuwe MOV.

Momenteel liggen de de verschillende onderdelen van de MOV nog verspreid over de stad. In de nieuwe voorziening komen alle onderdelen onder één dak, hetgeen eventuele overlast en overzicht beter controleerbaar maakt.

Op onderstaande foto een indruk vanuit mijn werkplek in de raadszaal met op het schermpje een weergave van het betoog van Jos van Rey, verantwoordelijk wethouder in deze.

werkplek raadszaal

werkplek raadszaal

Speak Your Mind

*