Retail & Business Academy Roermond geopend

Vandaag 21 maart 2011 is de Retail & Business Academy officieel van start gegaan. De Academy, gevestigd in het voormalige kantoor van Deloitte aan Buitenop in Roermond werd op 10 januari officieus geopend.

De Retail & Business Academy, hét scholingsinstituut voor de retailbranche, is een initiatief en samenwerking van het UWV, Gilde Opleidingen, CITAVERDE College, Fontys Hogescholen, gemeente Roermond en de Samenwerkende Roermondse Ondernemers.

De Retail & Business Academy Roermond rust op drie pijlers: versterking van het huidig arbeidsaanbod; versterking van het toekomstig arbeidsaanbod en ontwikkeling en innovatie van de retailsector en van het ondernemerschap in de branche. Door die combinatie ontstaat een uniek scholingsinstituut voor de retailbranche met een (inter)nationale uitstraling.

De Academy zorgt ervoor dat het onderwijs in de retailbranche goed aansluit bij de daadwerkelijke behoefte van de ondernemers en bijdraagt aan de ontwikkeling van het ondernemerschap in de sector.

Een optimale personeelsvoorziening (in-, door- en uitstroom van personeel) levert uiteindelijk een positieve bijdrage aan de verdere groei van de werkgelegenheid in de retailbranche van Roermond en regio.

Met behulp van subsidies en overheidsbijdragen wordt het project ontwikkeld en opgezet. De Retail & Business Academy dient uiteindelijk juridisch en bedrijfseconomisch zelfstandig te zijn. Besprekingen lopen nog over een aparte huisvesting van de Retail & Business Academy in Roermond.

Retail is een speerpunt van het economisch beleid van de Gemeente Roermond.

De stad manifesteert zich nadrukkelijk als koopstad van Limburg en de Euregio. Roermond telt in de retailsector bijna 5000 arbeidsplaatsen. Onderzoek (bureau Louter) laat zien dat dit ruim 2300 meer zijn dan men mag verwachten in een stad als Roermond. Van de Roermondse beroepsbevolking werkt bijna 15% in de retailsector. Als gevolg van vergrijzing worden in de sector in de toekomst (meer) knelpunten verwacht op het gebied van de personeelsvoorziening.

Speak Your Mind

*