Ronselen van stemmen?

Een van de belangrijkste competenties van een burgemeester is het vermogen om rust en orde te creëren. Helaas lijkt niet iedere burgemeester deze competentie te bezitten. Twee burgemeesters hebben zich rondom de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen als minder gekwalificeerd bestuurder getoond. Dat zijn Jan Hamming en Peter Cammaert. Beide speculeren tijdens verkiezingen over fraude, dreigen in eerste instantie met aangifte en Cammaert schijnt daar nu daadwerkelijk werk van te hebben gemaakt. Wie hij van wat beschuldigt laat hij in het midden. Ook zijn voorlichter laat niets concreets los. Door zijn handelen creëert de burgemeester onrust, terwijl hij er is om de rust te bewaren.

Laat ik eens een zijsprongetje maken. Stel dat een burgemeester zou waarschuwen voor vermeende pedofelie in zijn stad zonder concreet te worden dan zou men hem stevig aan de tand voelen. Immers iets ernstigs suggereren zonder concreet te worden is absoluut een burgervader onwaardig. Wat Cammaert doet is vergelijkbaar, rondom de gemeenteraadsverkiezingen maakt hij zelf stemming. Hij oordeelt en veroordeelt maar noemt geen feiten.

Kortom deze burgemeester speculeert er op los. Dat kan natuurlijk niet. De lokale politieke partijen zouden stellig afstand moeten nemen van de heer Cammaert. Of hebben sommigen hun eigen agenda? Dat zou pas echt ernstig zijn. Want indien dat het geval is wordt de democratie bewust om zeep geholpen ten faveure van de eigen winst en zoiets is echte verkiezingsfraude. Hier zou men zijn pijlen op moeten richten.

 

In NRC.nl 13.3.2014 lees ik zojuist:

“DE SCHEMERZONE – OPHALEN VAN KIEZERS MAG WEL

De Kiesraad bepaalt in Nederland wat er wel en wat er niet mag om kiezers over te halen. Maar de raad erkent ook dat er een “grijs gebied” is, schrijven NRC-journalisten Hugo Logtenberg en Enzo van Steenbergen vandaag in NRC Handelsblad.

De kieswet verbiedt het om kiezers “stelselmatig” te benaderen met de vraag volmacht te verlenen om namens hen te stemmen. Het is ook verboden kiezers om te kopen of hen te dwingen een volmacht te geven. Maar zoiets als een kiezer van huis ophalen om naar het stembureau te brengen; mag dat wel? Het is een veel voorkomende praktijk en het is op de grens van de wet, maar het mag wel. Ronselen is wel verboden.”

Speak Your Mind

*