Verhuizing naar Kazerneplein levert gemeente ruim 2,5 miljoen euro op

Het college van B&W heeft onlangs ingestemd met de vestiging van het klantencontactcentrum (KCC) in het kantoorgebouw Kazerneplein. Aanleiding voor centralisatie van alle publieksfuncties is de  verplichting van de rijksoverheid, die voorschrijft dat in elke gemeente op 1 januari 2015 een KCC operationeel moet zijn. Na een zorgvuldige afweging blijkt de aankoop van het kantoorgebouw Kazerneplein de beste en meest voordelige optie.

Door een goede herschikking van de gemeentelijke organisatie zijn straks geen drie maar twee locaties voldoende om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Door het afstoten van het Aureool leidt de herschikking van de organisatie niet alleen tot een kostenbesparing op korte termijn, maar levert deze over de eerste 10 jaar maar liefst 2½ miljoen euro op.

De verhuisplannen geven tevens gehoor aan het signaal van de raad, dat gedaan is in de motie van 15 mei 2008, om het bestuur en de organisatie te herhuisvesten wegens een slechte bereikbaarheid.
“In alle onderzoeken scoort de dienstverlening van de gemeente goed. Wel wordt een kritische noot geplaatst bij de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Huisvesting op het Kazerneplein biedt hiervoor een oplossing. Parkeergarage Kazerneplein ligt direct onder het gebouw en is ook nog eens eigendom van de Gemeente Roermond. Bovendien stopt de bus direct voor de deur”, aldus burgemeester Van Beers.

Parkeergarage Kazerneplein De zoektocht naar een geschikte locatie voor het KCC is een zorgvuldig proces geweest, dat reeds enkele jaren geleden is ingezet. De noodzaak voor de herhuisvesting (wettelijke verplichting, KCC, verzoek vanuit de raad, traject excellente dienstverlening) is meerledig en daarom ook als zodanig in het coalitieakkoord opgenomen. Deze herhuisvesting levert een meerwaarde op in alle opzichten. Het voornemen van het college wordt eerst ter advisering voorgelegd aan de ondernemingsraad. De gemeenteraad beslist op 7 juli a.s. over het voorstel.

Speak Your Mind

*