Ministerie van Ideeën

Veel gesprekken gevoerd met vriend Leo Crombach over het Nieuwe Werken, de ontwikkelingen, de toekomstverwachtingen, de daaruit voortvloeiende creativiteit, de tools die mij daarbij kunnen helpen op ICT-gebied. Met als resultaat dat ik deze manier van werken niet alleen heb eigen gemaakt, met verbluffend resultaat, of waarschijnlijk al een tijdlang onbewust op deze manier werkte, […]