Nieuwsmaker

De taak van de media is het om als ‘watchdog’ de politiek en politici kritisch te volgen en te beoordelen. Geenszins lijkt het echter dat de media op voorhand moet en mag veroordelen. De media dient zich te allen tijde onpartijdig en neutraal op te stellen. Dit is een van de grondbeginselen van de media-ethiek. […]