LVR: Oog voor financien

Oog voor een financieel gezonde gemeente De LVR staat voor duurzaam en gezond financieel beleid. Onze partij zal dan ook altijd uitgaan van een realistische begroting die ook sluitend zal zijn. Structurele lasten moeten uit lopende inkomsten worden betaald. Investeringsplanningen en onderhouds- en beheersplannen dienen altijd te worden vertaald naar het verloop van kosten op […]