Integer…

Zaterdag reisde Troskamerbreed af naar het zuiden des lands om er verslag te doen van de lokale verkiezingsstrijd. Een van de gasten was VVD’er Michiel Huurdeman. Huurdeman is lijsttrekker bij de VVD Roermond en hij ging meteen vol in de aanval. Zijn VVD is niet van het relatiemanagement, zijn VVD is naar eigen zeggen oprecht […]

LVR: Oog voor mobiliteit

Oog voor een goed bereikbare gemeente Na het gereedkomen van de reconstructie van de Singelring en de grootschalige werkzaamheden aan de N280 wordt voor weggebruikers een duidelijke routestructuur opgebouwd. Al vanaf de N280 buiten Roermond moet duidelijk zijn dat de Singelring voor bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer is. Doorgaand verkeer moet uitsluitend via de […]

Ronselen van stemmen?

Een van de belangrijkste competenties van een burgemeester is het vermogen om rust en orde te creëren. Helaas lijkt niet iedere burgemeester deze competentie te bezitten. Twee burgemeesters hebben zich rondom de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen als minder gekwalificeerd bestuurder getoond. Dat zijn Jan Hamming en Peter Cammaert. Beide speculeren tijdens verkiezingen over fraude, dreigen in eerste […]

LVR: Oog voor wijken en kernen

Oog voor wonen en leven in wijken en kernen In een wijk waar de noodzakelijke voorzieningen zich op korte afstand bevinden is het prettig wonen. De LVR vindt dat kritisch gekeken moet worden naar de spreiding van voorzieningen als scholen, huisartsenpraktijken, GGD en winkels. De sociale samenhang in een wijk neemt toe als de wijkpartners […]

LVR: Oog voor onderwijs

Oog voor kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente De LVR blijft zich inzetten voor kwaliteit in het onderwijs, als een van de hoofdpijlers van onze samenleving. Daarnaast staan we voor toegankelijkheid door voor voldoende voorzieningen in de wijk te zorgen. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben het moeilijk en dreigen uit de wijk te verdwijnen. Door beide […]

Verkiezingsspotjes GR2014

Onderwerp: – Oog voor Maasplassen – Oog voor Evenementenbeleid – Oog voor minder regelgeving voor ondernemers     Onderwerpen: – Oog voor veiligheid – Oog voor financien – Oog voor de medemens

LVR: Oog voor economie

Oog voor een economisch solide gemeente Ondernemers zijn onmisbaar voor een economisch gezonde toekomst. Het Midden- en Kleinbedrijf is de banenmotor van onze gemeente en de regio Midden-Limburg. Omdat economische ontwikkelingen en werkgelegenheidsvraag-stukken niet aan de grens van onze gemeente stoppen, pleiten we voor een regionale aanpak. De gemeente Roermond is als aandeelhouder bij Ontwikkelingsmaatschappij […]

60

60 wordt je van de ene dag op de andere. In mijn geval speelde dit feit zich af in Londen tijdens de BETT2013, een internationale onderwijsbeurs. ’s Middags komen 3 Prowise-collega’s op de stand om me op te halen nadat ze enkele afspraken met toeleveranciers die avond gecancelled hadden. De mededeling: we hebben een programma […]

Leedjesaovend d’n Uul 2013

Sinds enkele jaren maak ik onderdeel uit van de jury die beoordeelt welk van de ingezonden liedjes de Sjlager van d’n Uul wordt voor het betreffende jaar. Dit jaar met een noviteit: mevrouw Ursula Maas-Manait schreef een tekst voor een liedje van de Leedjesaovend, een soort leedjesaovend-tune, en 2 juryleden schreven de muziek, Jo Deusings […]

zomaar, een heupoperatie….

Vriend Ton vertelt over zijn ervaring toen hij een knie-operatie onderging. Ik herken het een en ander en voeg mijn antwoordd aan het slot toe…. Hallo Hay, zag vanavond je dochter bij de Verleiding die mij vertelde dat het weer erg goed met je ging..hardstikke fijn voor je! Bij mij is het intussen een jaar […]